1. januar 2008 innføres id-kort på alle bygge- og anleggsplasser i Norge.
1. januar 2008 innføres id-kort på alle bygge- og anleggsplasser i Norge.

Vil ha id- kort for renholdsbransjen

NHO- service og Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker ID-kort for renholdsbransjen slik som bygg og anlegg nå innfører. Forslaget er sendt til statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Dagens nyhet om enda en oppryddingsaksjon mot bedrifter i Oslo kan vitne om behov for flere tiltak.

Publisert

Direktør i NHO- Service, Petter Furulund, uttaler til Renholdsnytt at han er positiv til at skattemyndighetene går renholdsbransjen i hovedstaden i sømmene.- Dette har skjedd før. Og hver gang finner de mye å ta tak i, konstatere Furulund.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Slike raid hjelper en stund, men NHO- service har tro på at tiltak må gjøres regelmessig.

Les også: Renholdsbransjen sjekkes for skattesnusk

Seriøsitet for renholdsbransjen

Furulund mener at en ordning som likner den som nå innføres for byggebransjen, med obligatoriske id-kort vil bidra til å stoppe useriøse aktører.

Les også: Nå kommer id-kortene for byggebransjen

- Det vil i hvert fall bidra til at vi får en helt annen oversikt over virksomhetene som finnes og myndighetene vil gis større mulighet til å sjekke bedriftene enn i dag.

Brevet som er forfattet på vegne av NAF og NHO-service er sendt til statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

" Furulund uttaler at han synes det vil være rart om ikke statsråden jobber videre med dette.- Dette er et ønske som kommer fra partene i arbeidslivet og vi får støtte for ideen fra mange hold.

ID kort for renholdsbransjen kan være løsningen

Utfordringene i renholdsbransjen har vært diskutert i mange år. NHO-service og NAF mener at det burde være enkelt å få til en ID-kort ordning siden infrastrukturen og systemet allerede er på plass gjennom ordningen for bygg- og anleggsbransjen.

Skal et slikt system inn i renholdsbransjen må man derimot se på hvilke kriterier skal gjelde for renholdsbedriftene, opplyser Furulund.

- Dette er noe som må diskuteres og være annerledes enn for bygg og anlegg. Et eksempel er å følge de reglene som i dag ligger i godkjenningsordningen Ren Utvikling. Bortsett fra dette med at bedriftene må ha tariffavtale er godkjenningskriteriene kun et bevis på at bedriftene følger norske lover og forskrifter.

Hva mener du? Er dette en god løsning på bransjens problemer ? Si din mening her.

Antallet renholdsbedrifter stabilt

"Furulund ser at antallet renholdsbedrifter i Oslo og omegn har vært stabile de siste årene. Grunnen til at de ikke blir gransket er at de skifter navn.- Vi ser det samme som danskene har hatt problemer med, at renholdsbyråer starter opp og holder på i 12 til 15 måneder før de starter opp på nytt under nytt navn. På den måten unngår de å bli fanget opp av myndighetene, uttaler han.

En ordning med ID - kort mener han vil løse blant annet denne utfordringen.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS