fengsel-colourbox574018
fengsel-colourbox574018

Fanger syke av dårlig inneklima

I en rapport fra kommuelegen i Vadsø kommer det frem at fangene ved fengselet blir syke av manglende renhold og et støvete ventilasjonsanlegg.

Publisert

Under inspeksjonen av ventilasjonsanlegget ble funnet store mengder støv, melder NRK - Troms og Finnmark.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ansatte og innsatte har hatt luftveis- og hudplager. Rapporten fra kommunelegen mener at det er rimelig å tro at disse plagene kan ha sammenheng med luftkvaliteten i fengselet.

Innsatte utfører renholdet

Det ble også reagert særlig på renholdet ved fengselet. I følge NRK så har kommunelegen vurdert å stenge fengselet om forholdene ikke ble utbedret. Renholdet ved fengselet var i følge rapporten «særdeles utilfredsstillende og derved uegnet til å forebygge smittsomme sykdommer».

Stort sett er det de innsatte som står for renholdet, både av egne celler og fellesarealene. I tillegg har innsatte ansvaret for å klargjøre celler til nyankomne. I følge rapporten var heller ingen rutiner for inspeksjon eller oppfølging av renholdet.

Periodisk renhold iverksatt

Vadsø fengsel har satt i gang tiltak for å bedre situasjonen. Blant annet er det nå iverksatt en kvalitetssikring av arbeid som utføres av innsatte. Det er også lagt inn periodisk renhold kvartalsvis og flere rengjøringsrutiner skal på plass.

Hele saken kan du lese her hos NRK.

"
Powered by Labrador CMS