renholder-colourbox626830
renholder-colourbox626830

Anbud betyr nei til kvalitet

Settes renholdet ut på anbud betyr det at man sier nei til god kvalitet på renholdet, mener Landstyret i Fagforbundet.

Publisert

Dette kommer frem i en uttalelse som Fagforbundet har publisert på sin hjemmeside.

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De mener at det finnes god metoder og virkemidler for å sikre god kvalitet på renholdet i det offentlige. Konkurranseutsetting er ikke en dem.

Renholdet slaktes, blant annet på skolene i Drammen. Rektor ved Bragernes skole i byen savner tida før skolerenholdet ble satt ut på anbud, og de kommunalt ansatte renholderne satte sin ære i å holde skolen ren og innbydende, skriver de.

Tenker fortjeneste og ikke renholdskvalitet

Og legger til at renhold er viktig for vedlikeholdet av bygg og for innemiljøet til brukere.

De mener at om renholdet settes ut til private rengjøringsvirksomheter så er det fortjeneste som er drivkraften og ikke kvaliteten på utført tjeneste.

Det enkelte selskap har beregnet fortjeneste i den inngåtte avtalen, og fortjenesten øker når man kan "lure unna" litt, skriver de.Ofte så blir debatten rundt manglende rengjøringskvalitet fra renholdsfirmaer ofte preget av å kritisere bestillerkompetansen hos innkjøpere.

Det mener Fagforbundet er en avsporing, og at det er en prinsipiell skille mellom det å ha ansvaret for kvalitet og ansvaret for bunnlinja.

Må ha opplæring til fagbrev i renhold

Virkemidler som Fagforbundet mener skal tas i bruk for å sikre renholdskvalitet ute i det offentlige tredelt. Det ene er at de mener at fagopplæring og utdanning av egne ansatte er viktig. Riktig renhold av god kvalitet krever kompetanse, skriver de.

Det andre er at de advarer mot å konkurranseutsette renholdet. For mister kommunen anbudet så mister de samtidig egen kompetanse.

De understreker at de finnes flere eksempler der byråer har priset seg for lavt eller at det kommer mange klager på kvaliteten.

Fagforbundet mener da at det er vanskelig å ta over renholdet igjen selv fordi man ikke har renholdere eller kompetanse på huset.

Bruk NS INSTA 800

Innføringen av NS INSTA 800 ser de også på som et ledd i å sikre renholdskvaliteten. Dette er den eneste offentlige renholdsstandarden. En standard mener de gir et godt grunnlag for å sikre og måle kvalitet.

Powered by Labrador CMS