SBL-Årsberetning
SBL-Årsberetning

Mer miljø for SBL

Medlemsbedriftene i SBL Renhold møter stadig flere miljøkrav. Bedriftene følger med i utviklingen, og 13 av dem er nå i ferd med å miljøsertifisere seg.

Publisert

Krav om miljøsertifisering blir stadig viktigere, og spesielt offentlig sektor stiller slike krav. Når 13 av SBL Renholds medlemsbedrifter nå er i ferd med å sertifisere seg, håper de på gevinster som redusert kjemikalieforbruk, bedre omdømme, sterkere markedsføring og lavere kostnader.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette er bare noe av det som kommer frem av SBLs nypubliserte årsberetning for 2006.

Andre saker som fikk høy prioritet i året som gikk, var hjelp i anbudsrunder og regelmessige dialogkonferanser. I tida som kommer, har SBL Renhold planer om økt samarbeid med NAV, forsterket verving og medlemsservice, og utarbeiding av et nytt kursopplegg for renholdere.

"
Powered by Labrador CMS