Om oss - renholdsnytt.no

Om oss

renholdsnytt.no er nettsidene til magasinet Renholdsnytt - det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Renholdsnytt er et allmennyttig fagblad hvor leserne får innsikt i hvordan profesjonelle og forbrukere holder sine omgivelser rene og trygge. Fagbladet dekker temaer som helse- og sikkerhetsstandarder i bransjen, riktig bruk av verneutstyr, og forebygging av skader og arbeidsrelaterte sykdommer.

Renholdsnytt fremmer kunnskap, kompetanse og bevissthet innenfor områder som er viktige for både fagfolk, politikere og allmennheten for øvrig.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innenfor ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

For hele bransjen

Vi er et blad for hele bransjen, og som debatt-, informasjons- og kommunikasjonskanal setter vi søkelyset på temaer og endringer som berører våre lesere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og inneholder artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trender, forskning og utvikling, konsepter og praktisk drift.

Bransjenytt og produktnyheter vies stor oppmerksomhet, i tillegg til messer og utstillinger.

Tett samarbeid med organisasjonene

Renholdsnytt har et tett samarbeid med bransjeorganisasjonene, Renholdsprodukters Leverandørforening (RELE) og Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR).

Våre lesere jobber både i det private næringsliv og i det offentlige. Vi retter oss spesielt mot husøkonomer, renholdsledere, teknikere og instruktører, renholdskonsulenter, innkjøps-, drifts- og eiendomsansvarlige i privat og offentlig sektor, vaskerier og rengjøringsbyråer.

Bladet styres fullt ut etter redaktørplakaten og journalistiske prinsipper.

Renholdsnytt 6/2023

Kontakt

Renholdsnytt og Renholdsnytt.no utgis av Ask media og holder til på på Kirkenær i Grue kommune, Hedmark.

Sentralbord: 46 94 10 00

Redaksjon: 911 92 567

Abonnement: 46 94 10 00

Annonser: 950 77 165


Besøksadresse:
Ask media
Solørvegen 1035
2260 Kirkenær


Redaktør:
Trond Erik Hillestad

trond@askmedia.no

911 92 567


Journalist:
Pål Sønsteli
pal@askmedia.no
99 36 17 17

Annonseansvarlig:
Elisabeth Sjørbotten

elisabeth@askmedia.no
950 77 165

Utgiver:
Ask media AS
Organisasjonsnummer: 965 522 441

Powered by Labrador CMS