Innhold fra annonsør

Utviklingen i sykefravær fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 er markert spesielt.

Sykefravær i privat og kommunalt

Legemeldt sykefravær i renholds­bedrifter i NHO ligger fortsatt godt under virksom­heter i kommunal egenregi, og har en bedre utvikling målt fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021.

Publisert

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det samlede legemeldte sykefraværet i bransjene renhold, helse, kantine og vakt og sikkerhet i alle sektorer øker i Q3 2021 fra 4,50% til 4,67%. NHO-bedriftene har en bedre utvikling enn virksomhetene i kommunal og statlig regi.

Merk at tallene påvirkes av korona­pandemien og et stort antall permitteringer i mange bransjer. Dette i følge NHO Service og Handel.

Innenfor renhold

faller sykefraværet for NHO-bedrifter som har oppdrag i privat regi med 0,22 prosentpoeng, mens det øker med 0,92 prosent­poeng i renholds­virksomheter som drives i kommunal egenregi, i begge tilfeller målt fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. Samlet øker sykefraværet innenfor renhold med 0,23 prosentpoeng.

I 2021, som i tidligere år, sank fraværet fra 2. kvartal til 3. kvartal, og utviklingen var best i kommunal sektor. Men det legemeldte fraværet i 3. kvartal 2021 lå fortsatt 40 prosent lavere i privat sektor enn i kommunal.

Innenfor kantine­virksomhet

er det en nedgang i syke­fraværet i NHO-bedriftene. Her faller sykefraværet fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 med 0,47 prosent­poeng for NHO-bedrifter, mens det øker med 0,53 prosent­poeng hos virksom­hetene i kommunal egenregi.

Det legemeldte syke­fraværet i 3. kvartal 2021 var langt høyere i kantiner i kommunal egenregi, faktisk hele 83 prosent høyere enn i privat.

.

Utviklingen i sykefravær for kantine / personal­restaurant.

.

Kilde: Sykefraværet NHO-bedriftene har en bedre utvikling enn virksomheter i kommunal og statlig regi (ekstern link til NHO Service og Handel)

Powered by Labrador CMS